www.flowers-money.com

ตะกร้าสินค้าของคุณ
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

Left direction
ไก่คู่สีทอง
ไก่คู่สีทอง
1,440.00 ฿
ไก่ครอบครัว
ไก่ครอบครัว
1,440.00 ฿
ไก่ขาวคู่
ไก่ขาวคู่
455.00 ฿
แจกันดอกลิลลี่
แจกันดอกลิลลี่
3,800.00 ฿
แจกันดอกทิวลิป
แจกันดอกทิวลิป
5,800.00 ฿
เหรียญรัชกาลที่ 5
เหรียญรัชกาลที่ 5
660.00 ฿
เสือ
เสือ
3,840.00 ฿
3,456.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%
เรือสำเภาหยก
เรือสำเภาหยก
2,100.00 ฿
1,890.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%
เรือสำเภาทอง
เรือสำเภาทอง
830.00 ฿
เรือสำเภาทอง
เรือสำเภาทอง
1,500.00 ฿
เป็ดน้ำคู่
เป็ดน้ำคู่
2,100.00 ฿
เทพเจ้ากวนอู
เทพเจ้ากวนอู
3,840.00 ฿
3,456.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%
เต่าครอบครัว
เต่าครอบครัว
1,200.00 ฿
เด็กอวยพร
เด็กอวยพร
3,360.00 ฿
เด็กอวยพร
เด็กอวยพร
720.00 ฿
เด็กอวยพร
เด็กอวยพร
1,500.00 ฿
เด็กอวยพร
เด็กอวยพร
1,920.00 ฿
เด็กหญิงรับปริญญา
เด็กหญิงรับปริญญา
1,190.00 ฿
เด็กชายรับปริญญา
เด็กชายรับปริญญา
1,190.00 ฿
เจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิม
2,100.00 ฿
เจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิม
4,070.00 ฿
เจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิม
3,960.00 ฿
ฮก ลก ซิ่ว สีทอง
ฮก ลก ซิ่ว สีทอง
790.00 ฿
ฮก ลก ซิ่ว
ฮก ลก ซิ่ว
1,500.00 ฿
ฮก ลก ซิ่ว
ฮก ลก ซิ่ว
3,840.00 ฿
3,456.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%
หลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธร
660.00 ฿
หลวงปู่ทวด
หลวงปู่ทวด
1,150.00 ฿
1,060.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 90.00 ฿
หมูทอง
หมูทอง
455.00 ฿
หนูทอง
หนูทอง
1,440.00 ฿
รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 5
1,150.00 ฿
1,060.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 90.00 ฿
รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 5
660.00 ฿
ม้าสี
ม้าสี
1,500.00 ฿
ม้าทอง
ม้าทอง
1,380.00 ฿
มาลัยแต่่งงานบ่าวสาว แบ็งค์ 50
มาลัยแต่่งงานบ่าวสาว แบ็งค์ 50
2,050.00 ฿
มาลัยแต่่งงานบ่าวสาว แบ็งค์ 100
มาลัยแต่่งงานบ่าวสาว แบ็งค์ 100
2,800.00 ฿
มังกรหยกชูลูกแก้ว
มังกรหยกชูลูกแก้ว
3,360.00 ฿
มังกรสีรุ้ง
มังกรสีรุ้ง
1,500.00 ฿
มังกรยืนทอง
มังกรยืนทอง
455.00 ฿
มังกรนอนทอง
มังกรนอนทอง
455.00 ฿
มังกรทองชูลูกแก้ว
มังกรทองชูลูกแก้ว
3,360.00 ฿
พุ่มเงินพุ่มทอง
พุ่มเงินพุ่มทอง
2,280.00 ฿
พระสังกัจจายน์หาบทอง
พระสังกัจจายน์หาบทอง
3,960.00 ฿
พระสังกัจจายน์หยกนั่งเก้าอี้
พระสังกัจจายน์หยกนั่งเก้าอี้
2,280.00 ฿
2,130.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 150.00 ฿
พระสังกัจจายน์หยกนั่งเก้าอี้
พระสังกัจจายน์หยกนั่งเก้าอี้
3,240.00 ฿
พระสังกัจจายน์หยก
พระสังกัจจายน์หยก
4,680.00 ฿
4,480.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 200.00 ฿
พระสังกัจจายน์สีทอง
พระสังกัจจายน์สีทอง
455.00 ฿
พระสังกัจจายน์สีทอง
พระสังกัจจายน์สีทอง
455.00 ฿
พระสังกัจจายน์ลากถุงทอง
พระสังกัจจายน์ลากถุงทอง
1,320.00 ฿
พระสังกัจจายน์ปางชูทอง
พระสังกัจจายน์ปางชูทอง
4,070.00 ฿
พระสังกัจจายน์นั่งเก้าอี้
พระสังกัจจายน์นั่งเก้าอี้
1,190.00 ฿
พระสังกัจจายน์นั่ง
พระสังกัจจายน์นั่ง
3,950.00 ฿
พระสังกัจจายน์ชูทอง
พระสังกัจจายน์ชูทอง
1,190.00 ฿
พระสังกัจจายน์ชูทอง
พระสังกัจจายน์ชูทอง
3,240.00 ฿
พระสังกัจจายน์
พระสังกัจจายน์
455.00 ฿
พระสังกัจจายน์
พระสังกัจจายน์
455.00 ฿
พระสังกัจจายน์
พระสังกัจจายน์
455.00 ฿
พระสังกัจจายน์
พระสังกัจจายน์
455.00 ฿
พระสังกัจจายน์
พระสังกัจจายน์
3,595.00 ฿
พระพุทธชินราชเล็ก
พระพุทธชินราชเล็ก
660.00 ฿
พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช
2,220.00 ฿
1,998.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%
พระพิฆเนศขนาดกลาง
พระพิฆเนศขนาดกลาง
1,800.00 ฿
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ
3,360.00 ฿
3,160.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 200.00 ฿
ปลาโลมา
ปลาโลมา
2,100.00 ฿
1,890.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%
ปลาโลมา
ปลาโลมา
860.00 ฿
ปลาเดี่ยวกรอบกลาง
ปลาเดี่ยวกรอบกลาง
3,120.00 ฿
ปลาเงินปลาทอง
ปลาเงินปลาทอง
4,430.00 ฿
4,330.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 100.00 ฿
ปลามังกรทอง
ปลามังกรทอง
3,480.00 ฿
3,132.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%
ปลาทองสีแฟนซี
ปลาทองสีแฟนซี
2,160.00 ฿
ปลาทองสีแฟนซี
ปลาทองสีแฟนซี
860.00 ฿
ปลาทองคู่
ปลาทองคู่
825.00 ฿
ปลาทอง
ปลาทอง
1,200.00 ฿
ปลาตะเพียน 8 ตัว
ปลาตะเพียน 8 ตัว
11,880.00 ฿
ปลาคู่กรอบใหญ่
ปลาคู่กรอบใหญ่
4,680.00 ฿
นางฟ้า
นางฟ้า
825.00 ฿
นกแก้วคู่
นกแก้วคู่
3,350.00 ฿
3,260.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 90.00 ฿
นกยูง
นกยูง
4,070.00 ฿
นกกระเรียนคู่
นกกระเรียนคู่
3,960.00 ฿
ทานตะวัน 5 ดอก
ทานตะวัน 5 ดอก
3,120.00 ฿
ทานตะวัน 3 ดอก
ทานตะวัน 3 ดอก
5,400.00 ฿
ทานตะวัน 2 ดอก
ทานตะวัน 2 ดอก
3,480.00 ฿
ถุงเงินถุงทอง
ถุงเงินถุงทอง
900.00 ฿
ตู้แบ็งค์ 60 กาญจนา
ตู้แบ็งค์ 60 กาญจนา
1,500.00 ฿
ตู้แบ็งค์ 100 ครบรอบอภิเษกสมรส
ตู้แบ็งค์ 100 ครบรอบอภิเษกสมรส
1,860.00 ฿
ตู้แบงค์ 60 ครองราชย์ 60 ปี
ตู้แบงค์ 60 ครองราชย์ 60 ปี
1,440.00 ฿
1,296.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%
ตู้แบงค์ 100 หนึ่งร้อยปี BOT
ตู้แบงค์ 100 หนึ่งร้อยปี BOT
1,440.00 ฿
1,296.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%
ตู้แบงค์ 1, 5, 10 กรอบทอง
ตู้แบงค์ 1, 5, 10 กรอบทอง
1,860.00 ฿
ตู้แบงค์ 1, 5, 10
ตู้แบงค์ 1, 5, 10
2,220.00 ฿
ตู้ผักกาดใหญ่
ตู้ผักกาดใหญ่
1,860.00 ฿
ตู้ผักกาด
ตู้ผักกาด
825.00 ฿
ตู้ปลาตะเพียน 3 ตัว
ตู้ปลาตะเพียน 3 ตัว
4,200.00 ฿
ตู้ปลาตะเพียน
ตู้ปลาตะเพียน
3,360.00 ฿
ตู้ปลาตะเพียน
ตู้ปลาตะเพียน
2,280.00 ฿
ตู้ดอกเพชรดา
ตู้ดอกเพชรดา
5,160.00 ฿
ตู้ดอกบัว
ตู้ดอกบัว
6,240.00 ฿
ตู้ดอกกุหลาบแบ็งค์ 100 ล้วน
ตู้ดอกกุหลาบแบ็งค์ 100 ล้วน
3,120.00 ฿
3,020.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 100.00 ฿
ตู้ดอกกุหลาบคละแบ็งค์
ตู้ดอกกุหลาบคละแบ็งค์
2,640.00 ฿
ตะกร้าผลไม้
ตะกร้าผลไม้
3,595.00 ฿
3,300.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 295.00 ฿
ดอกลิลลี่
ดอกลิลลี่
2,040.00 ฿
ดอกกุหลาบ
ดอกกุหลาบ
1,260.00 ฿
ช้างชูเหรียญทอง
ช้างชูเหรียญทอง
825.00 ฿
ช่อสามเหลี่ยม7
ช่อสามเหลี่ยม7
3,200.00 ฿
ช่อสามเหลี่ยม6
ช่อสามเหลี่ยม6
6,300.00 ฿
ช่อสามเหลี่ยม5
ช่อสามเหลี่ยม5
12,000.00 ฿
ช่อสามเหลี่ยม4
ช่อสามเหลี่ยม4
12,000.00 ฿
ช่อสามเหลี่ยม3
ช่อสามเหลี่ยม3
2,200.00 ฿
ช่อสามเหลี่ยม2
ช่อสามเหลี่ยม2
5,300.00 ฿
ช่อสามเหลี่ยม1
ช่อสามเหลี่ยม1
12,000.00 ฿
ช่อบูเก้2
ช่อบูเก้2
3,200.00 ฿
ช่อบูเก้1
ช่อบูเก้1
4,500.00 ฿
ช่อดอกลิลลี่
ช่อดอกลิลลี่
6,500.00 ฿
ช่อดอกทานตะวัน
ช่อดอกทานตะวัน
3,200.00 ฿
ช่อกลม
ช่อกลม
12,000.00 ฿
คู่แต่งงานขนาดใหญ่
คู่แต่งงานขนาดใหญ่
1,740.00 ฿
คู่แต่งงาน
คู่แต่งงาน
1,190.00 ฿
ของชำร่วยติดหน้าอก 5
ของชำร่วยติดหน้าอก 5
880.00 ฿
ของชำร่วยติดหน้าอก 4
ของชำร่วยติดหน้าอก 4
680.00 ฿
ของชำร่วยติดหน้าอก 3
ของชำร่วยติดหน้าอก 3
560.00 ฿
ของชำร่วยติดหน้าอก 2
ของชำร่วยติดหน้าอก 2
900.00 ฿
ของชำร่วยติดหน้าอก
ของชำร่วยติดหน้าอก
1,540.00 ฿
ของชำร่วย
ของชำร่วย
3,500.00 ฿
กระต่ายถุงทอง
กระต่ายถุงทอง
3,950.00 ฿
กระต่ายตระกร้าทอง
กระต่ายตระกร้าทอง
3,240.00 ฿
กระต่ายคู่ชูทอง
กระต่ายคู่ชูทอง
3,595.00 ฿
กระต่ายขาวเล็ก
กระต่ายขาวเล็ก
455.00 ฿
กระต่ายขาวคู่
กระต่ายขาวคู่
835.00 ฿
Right direction
You are here: หน้าแรก
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
flowers-money.com ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา   
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 00:00 น.

025 _Small_ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังมองหา ของขวัญ ของชำร่วย ของฝาก ของที่ระลึก ที่แปลก ไม่เหมือนใคร และมีคุณค่า

flowers-money.com ยินดีนำเสนอสินค้าที่มีคุณค่าและมีความสวยงามในตัวเอง ซึ่งสินค้าเหล่านั้น ผลิตและประกอบด้วยดอกไม้จากธนบัตร

เหมาะสำหรับมอบให้คนสำคัญในโอกาสงานมงคลต่าง ๆ อาทิ

 • งานรับปริญญา
 • งานวันเกิด
 • งานขึ้นบ้านใหม่
 • งานแต่งงาน
 • งานฉลองเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
 • งานปีใหม่
 • เกษียณอายุ
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย

โดยสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้า Handmade คัดสรรวัตถุดิบ ด้วยความปราณีต พิถิพิถัน มีคุณภาพ จึงเป็นของขวัญ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า และมีความหมาย อีกทั้งยังเป็นของขวัญที่ไม่ซ้ำกับใครอีกด้วย

 

ทาง flowers-money.com ได้แบ่งสินค้าออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ลูกค้าได้ค้นหาสินค้าของทางร้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น โดยแบ่งหมวดหมู่สินค้าออกเป็น

 • ตู้ดอกไม้ธนบัตร
 • ช่อดอกไม้ธนบัตร
 • แจกันดอกไม้ธนบัตร
 • กรอบรูปปลาธนบัตร
 • งานแต่งงาน
 • ของชำร่วย

ในแต่ละหมวดหมู่จะแบ่งเป็นหมวดหมู่สินค้าย่อย โดยมีสินค้าให้ท่านได้เลือกสรร ดังนี้

ตู้ดอกไม้ธนบัตร มีหมวดหมู่ย่อย ได้แก่

 • สัตว์มงคล ประกอบด้วยสินค้า อาทิ สัตว์มงคลในแต่ละปีนักษัตร มังกร ปลาสวยงาม เป็ดน้ำคู่ ช้าง ปลามังกรทอง ฯลฯ
 • สิ่งของมงคล ประกอบด้วยสินค้า อาทิ สิ่งของที่มอบให้สำหรับงานแต่งงาน งานรับปริญญา สิ่งของที่เป็นมงคลในการเสริมโชคลาภต่าง ๆ อาทิ ถุงเงินถุงทอง ตะกร้าผลไม้มงคล พุ่มเงินพุ่มทอง เรือสำเภา เด็กอวยพรในเทศกาลมงคล ผักกาด ซึ่งสื่อความหมายถึงโชคลาภและเงินทองที่ไม่ขาดสาย
 • เทพเจ้า ประกอบด้วย เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู ไฉ่ ซิง เอี๊ย พระพิฆเนศ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว และนางฟ้า
 • พระและหลวงพ่อ ประกอบด้วย พระพุทธชินราช หลวงปู่ทวด และหลวงพ่อโสธร
 • รัชกาลที่ 5
 • ธนบัตร ซึ่งเป็นธนบัตรที่หายาก เหมาะแก่การสะสม และ
 • ตู้ดอกไม้ธนบัตร โดยเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตรจัดใส่ตู้กระจก ประกอบด้วย ดอกทานตะวัน ดอกเพชรลดา และดอกบัว

ช่อดอกไม้ธนบัตร ประกอบด้วยดอกไม้รูปทรงต่าง ๆ อาทิ ช่อบูแก้ ช่อกลม ช่อสามเหลี่ยม ซึ่งมีดอกไม้หลากหลายแบบอาทิ ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกทิวลิป ดอกทานตะวัน เป็นต้น

แจกันดอกไม้ธนบัตร ประกอบด้วยแจกันดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกทานตะวัน และดอกทิวลิป

กรอบรูปปลาธนบัตร เป็น กรอบรูปปลาตะเพียน ซึ่งมีความหมายถึงความอยู่ดีกินดี มั่งมีเงินทอง ภายในประกอบไปด้วย ปลาตะเพียนที่ประดิษฐ์จากดอกไม้ธนบัตร ดอกไม้ประดับที่ทำจากธนบัตร และสิ่งของที่เป็นมงคลต่าง ๆ

งานแต่งงาน ประกอบด้วยของขวัญแต่งงาน พวงมาลัยบ่าวสาว?และซุ้มแต่งงานบ่าวสาว

ของชำร่วย ของชำร่วยใช้สำหรับงานสำคัญต่าง ๆ

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ให้ทางร้าน flowers-money จัดสินค้าในแบบอื่น ๆ ตามที่ท่านต้องการในราคาที่ท่านยอมรับได้ ท่านสามารถติดต่อมายังผู้จัดการร้านตามที่อยู่ในเว็บไซด์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 16:00 น.
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เว็บไซต์นี้ได้รับใบอนุญาตประกอบการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 3520100090001
ป้ายโฆษณา
ยินดีรับบัตรเครดิต

ผลิตภัณฑ์

ฮก ลก ซิ่ว
ฮก ลก ซิ่ว
3,840.00 ฿
3,456.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 10.00%


กระต่ายคู่ชูทอง
กระต่ายคู่ชูทอง
3,595.00 ฿


ผลิตภัณฑ์ใหม่

กระต่ายถุงทอง
กระต่ายถุงทอง
3,950.00 ฿


นกแก้วคู่
นกแก้วคู่
3,350.00 ฿
3,260.00 ฿
ท่านประหยัดได้: 90.00 ฿


แบบสอบถาม

คุณรู้จักเว็บไซด์นี้ได้อย่างไร
 

สินค้าของเรา

พระสังกัจจายน์
พระสังกัจจายน์
455.00 ฿ถุงเงินถุงทอง
ถุงเงินถุงทอง
900.00 ฿ช้างชูเหรียญทอง
ช้างชูเหรียญทอง
825.00 ฿ช่อกลม
ช่อกลม
12,000.00 ฿

ช่อสามเหลี่ยม6
ช่อสามเหลี่ยม6
6,300.00 ฿

ชำระผ่าน
ป้ายโฆษณา
ได้แล้ววันนี้

ผู้ชมออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์